MEDIACJE I SZKOLENIA
AD REM Mediacje i szkolenia
O nasZasady działalności mediacyjnejMediacjeMediatorzyWydarzeniaZasady działalności szkoleniowejSzkoleniaTrenerzyKlienci / ReferencjeKontakt
Zasady działalności szkoleniowej

W centrum uwagi AD REM znajduje się CZŁOWIEK w bardzo specyficznym obszarze życia społecznego – w wymiarze sprawiedliwości. Dotyczy to wszystkich stron i postaci występujących „w” i „wobec” wymiaru sprawiedliwości. Oferowane tematy szkoleń dostarczają więc wiedzy z dwóch obszarów:

- „wiedza o mnie” – rozumiana jako wiedza o uczestnikach szkolenia, czyli reprezentantach zawodów prawniczych, którzy wystpują "w wymierze sprawiedliwości" oraz

- „wiedza o drugim człowieku” – rozumiana jako wiedza o osobach, z którymi uczestnicy szkolenia mają do czynienia w swojej pracy zawodowej, czyli o osobach występujących "wobec wymiaru sprawiedliwości".

 

 

 

"Mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami."
Autor nieznany

  

Pojawienie się klienta wymagającego, znającego zasady konkurencji, wymaga profesjonalnego przygotowania się do prowadzenia działalności zawodowej. Konieczność częstego korzystania z usług prawniczych zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i zawodowego, stwarza potrzebę biznesowego podejścia do klienta oraz zapewnienia kompleksowej i opartej na nowoczesnych standardach obsługi. Szkolenia z grupy szkoleń "podstawowych" dotyczą wiedzy "o sobie" w odniesieniu do  predyspozycji, umiejętności i cech ułatwiających realizację funkcji zawodowej. Szkolenia te mają zapewnić uczestnikom ich osobisty rozwój, pomóc w wykształceniu umiejętności kreowania własnego wizerunku, zarządzania swoim czasem oraz budowania relacji międzyludzkich w odniesieniu do specyfiki i warunków pracy (kontakt ze świadkiem, z klientem). 

 

   

 

"Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach."

Ethel Watts Mumfrod

 

Szkolenia z drugiego obszaru wiedzy, tj. szkolenia "specjalistyczne", mają na celu dostarczenie informacji o „drugim człowieku”. Specyfika zachowań, złożoność typów psychologicznych, różnorodność poziomów intelektualnych u osób występujących wobec wymiaru sprawiedliwości, może stanowić duże utrudnienie dla prawników, w nawiązaniu z nimi kontaktu i współpracy. Uczestnicy tych szkoleń będą mieć możliwość omówienia z grupą oraz wykładowcą wątpliwości natury psychologicznej związanych ze specyfiką ich pracy.