MEDIACJE I SZKOLENIA
AD REM Mediacje i szkolenia
O nasZasady działalności mediacyjnejMediacjeMediatorzyWydarzeniaZasady działalności szkoleniowejSzkoleniaTrenerzyKlienci / ReferencjeKontakt
Trenerzy

Trenerzy AD REM to reprezentanci różnych grup zawodowych – psychologowie, prawnicy, logopedzi, neurologopedzi. Zatrudnione osoby to wysoko wyspecjalizowani trenerzy, których wiedzę potwierdzają zdobyte tytuły naukowe i certyfikaty. To absolwenci studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, uczestnicy licznych kursów i praktyk. Posiadają oni wiedzę merytoryczną w zakresie swoich specjalizacji, a ponadto posiadają doświadczenie w pracy z grupami szkoleniowymi. Wielu z nich zajmuje się na co dzień pracą naukową i dydaktyczną. Wykonują czynności biegłych sądowych, zajmują się opiniodawstwem sądowo – psychologicznym. Są przygotowani do pracy z wyspecjalizowanymi grupami zawodowymi, w szczególności z prawnikami – znają specyfikę i organizację pracy, potrzeby szkoleniowe i cele zawodowe. Poszczególni trenerzy specjalizują się w następujących dziedzinach:

 •  psychologia sądowa,
 •  psychologia pracy i organizacji,
 •  psychologia zarządzania,
 •  psychoterapia,
 •  psychopatologia,
 •  systemowa terapia rodzin,
 •  psychologia rozwojowa dziecka,
 •  logopedia i terapia pedagogiczna,
 •  uczestnictwo w kulturze multimedialnej,
 •  kreowanie wizerunku,
 •  public relations,
 •  komunikacja społeczna,
 •  pozasądowe sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje).

 

 

Głównym celem trenerów jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań szkoleniowych uczestników poprzez pracę w grupie, ale również poprzez indywidualne konsultacje. Do takiego podejścia i takiej formy pracy zobowiązują z jednej strony tematy szkoleń, a z drugiej specyfika zawodu prawnika. Trenerzy to nie tylko wykładowcy, ale przede wszystkim osoby, które wspomagają i doradzają.