MEDIACJE I SZKOLENIA
AD REM Mediacje i szkolenia
O nasZasady działalności mediacyjnejMediacjeMediatorzyWydarzeniaZasady działalności szkoleniowejSzkoleniaTrenerzyKlienci / ReferencjeKontakt
Zasady działalności mediacyjnej

W centrum uwagi AD REM znajduje się CZŁOWIEK będący w niekomfortowej sytuacji - w konflikcie. Pomagamy stronom rozwiązać istniejący pomiędzy nimi konflikt, stwarzając warunki do swobodnego wypowiedzenia się, wzajemnego zrozumienia i porozumienia się w kwestiach spornych. Naszym celem jest rozwikłanie spornego węzła, a nie jego rozcięcie, co czyni sąd poprzez wydanie rozstrzygającego wyroku.

Dbamy o przestrzeganie zasad mediacji:
- dobrowolności - mediacja możliwa jest wyłącznie za jednoczesną zgodą obu stron - przed podjęciem decyzji w sprawie rozpoczęcia mediacji szczegółowo zapoznajemy strony z procesem mediacji, odpowiadając na wszystkie pytania i wątpliwości, poświęcając stronom czas adekwatny do ich potrzeb - pierwsze spotkanie informacyjne nie jest ograniczone czasowo,

- poufności - mediator, jako osoba godna zaufania, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas mediacji; ta sama zasada dotyczy wszystkich innych uczestników mediacji - stwarzamy stronom m. in. takie warunki lokalowe, aby zapewnić im poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas toczących się rozmów,

- neutralności i bezstronności - mediator jest neutralny wobec przedmiotu konfliktu i bezstronny wobec stron - w przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że któraś z tych zasad może być naruszona, strony lub mediator odmówi mediacji; w takich przypadkach wskazujemy innego mediatora (w razie potrzeby również z innego miasta), którego polecamy i pomagamy w nawiązaniu kontaktu,

- skuteczności - poprzez odpowiednie techniki komunikacyjne stwarzamy warunki do poszukiwania jak największej ilości rozwiązań konfliktu i wyboru najkorzystniejszego dla obu stron, tak aby ugoda zawarta w procesie mediacji była realna, możliwa do wykonania i respektowana przez strony,         

- rzetelności - w przypadku konieczności i za zgodą obu stron zapewniamy w trakcie mediacji na etapie tworzenia ugody bezpłatny udział notariusza.